ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่

วันที่ 24 ต.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงานมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข คณะเจ้าหน้าที่สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี และคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เดินทางมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นในครั้งนี้
 
น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
 
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และนายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่
 
พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการ นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ น.ส.ละออ จันสุตะ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข