ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
FONTSIZE
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน

วันที่ 27 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1015 คน)
ผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน
     ผลการดำเนินงานตามกลุ่มวัย
    
1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
     2.กลุ่มวัยเรียน
     3.กลุ่มวัยรุ่น
     4.กลุ่มวัยทำงาน
     5.กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
     6.กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
File นำเสนอวันที่ 19 พ.ค 2559
 
     ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
     ผลการประชุมกลุ่ม
    
1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
    
2.กลุ่มวัยเรียน
     3.กลุ่มวัยรุ่น
     4.กลุ่มวัยทำงาน
     5.กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ
     6.กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     7.กลุ่มงานทันตกรรม 
     สรุปผลการนิเทศงานกรมรอบ 1
    
1. ภาคเหนือ 
    
2. ภาคกลาง 
    
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    
4. ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร


 

File นำเสนอวันที่ 18 พ.ค. 2559
    
 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข