ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
งานแผนและประเมินผล
สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559

(จำนวนคนอ่าน 2158 คน)
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
 
สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และแผนการดำเนินงานปี 2560 (กลุ่ม Cluster)
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และการกำกับติดตามประเมินผล
โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
 
แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (3 กลุ่มสนับสนุน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประชุม
โดย ผู้บริหารกรมอนามัย

 
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ | แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | DoH Data Center (คลังข้อมูลกรมอนามัย) | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อกองแผนงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4299
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
โทรศัพท์: (+66)0 2590 4301 โทรสาร: (+66)0 2591 8177-8 , (+66)0 2590 4285
อีเมล : data.e@anamai.mail.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข