คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาศักยภาพนักข้อมูล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
3.1 เอกสารหลักสูตร DataSci.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แนะนำวิทยาการข้อมูล (Data Science).pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ (SPSS).pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 การแปลงและนำเสนอข้อมูลสำหรับข้อมูลสุขภาพประชาชน (DataViz).pdf
ขนาดไฟล์ 8.50 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย