คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
HS_1-2563_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมบรย. ครั้งที่ 1-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
HS_2-2563_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 7.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
HS_2-2563_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
กรอบการประชุมหัวหน้า บรย ครั้งที่ 3-63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
HS_3-2563_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
HS_4-2563_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 6.38 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
HS_4-2563_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมหัวหน้า บรย. ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
กรอบการประชุมหัวหน้า บรย. ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 4.88 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมหัวหน้า บรย. ครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย