คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HS_1-2563_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมบรย. ครั้งที่ 1-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HS_2-2563_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 7.16 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HS_2-2563_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรอบการประชุมหัวหน้า บรย ครั้งที่ 3-63.pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HS_3-2563_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HS_4-2563_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 6.38 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HS_4-2563_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมหัวหน้า บรย. ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรอบการประชุมหัวหน้า บรย. ครั้งที่ 4.pdf
ขนาดไฟล์ 4.88 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมหัวหน้า บรย. ครั้งที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย