คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองแผนงาน
กรมอนามัย
02
กรกฎาคม
2564
ปีงบประมาณ 2564
02.07.2564
ประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจประมวลสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ กฎหมายและวิชาการ (Strategic and Technical Advisory Group : STAG and Intelligent Unit : IU Team)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท