คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

การแจกแจงตัวชี้วัด/เป้าหมายกรมอนามัยสู่หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การถ่ายทอดเป้าหมายที่รองรับตัวชี้วัดในเอกสารขาวคาดแดง (ปรับ 3 ต.ค. 59)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (เอกสารแนบ1)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (เอกสารแนบ2)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย