คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองแผนงาน
กรมอนามัย
ภาพการประชุมกองแผนงาน
กองแผนงาน
ภาพกิจกรรมกองแผนงาน
กองแผนงาน
29
เมษายน
2567
ปีงบประมาณ 2567
29.04.2567
ประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการจัดกิจกรรมเปิดตัว (Kick off) วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

ประชุมการนำเสนอความก้าวหน้าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการจัดกิจกรรมเปิดตัว (Kick off) วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

16
พฤศจิกายน
2564
ปีงบประมาณ 2565
16.11.2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน (ห้องประชุมเล็ก) อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

20
ธันวาคม
2566
ปีงบประมาณ 2567
20.12.2566
พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองแผนงาน และประชุมถ่ายทอด ชี้แจงเกณฑ์ การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองแผนงาน และประชุมถ่ายทอด ชี้แจงเกณฑ์ การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

18.02.2565
Breakfast Meeting on Wednesday : BMW

VTR การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (Breakfast Meeting on Wednesday : BMW) ครั้งที่ 3/2565 วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมอนามัย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบูธของกรมอนามัย โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ จัดทำโดย กองแผนงาน กรมอนามัย #กองแผนงาน #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #DOH ========================================= ติดตามสาระความรู้ทางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมอนามัย ได้ที่ Facebook | https://www.facebook.com/PlanningDOH Website | https://planning.anamai.moph.go.th/ Anamai Data Center | https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th/ Anamai Datacatalog | https://datacatalog.anamai.moph.go.th/

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท