คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65) กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สขร เดือนกันยายน 2565 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร เดือนสิงหาคม 2565 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร เดือนกรกฎาคม 2565 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65) กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สขร เดือนมิถุนายน 2565 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร เดือนพฤษภาคม 2565 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร เดือนเมษายน 2565 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค. 65) กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สขร ตุลาคม 64_กผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร พฤศจิกายน 64_กผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร ธันวาคม 64_กผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร กุมภาพันธ์ 65_กผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สขร มีนาคม 65_กผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64) กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กผ_สขร.1 มาตรา 9 (8.2) ก.ค. -ก.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กผ_สขร.1 มาตรา 9 (8.2) เม.ย. -มิ.ย. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.72 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form-M6-64.pdf
ขนาดไฟล์ 16.08 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form-M9-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form-M6-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 62)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form-M12-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form-M9-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form-M6-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Purchase_Form- _090461.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย