คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

ปีงบประมาณ 2564
Purchase_Form-M6-64.pdf
ขนาดไฟล์ 16.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63)

ปีงบประมาณ 2563
Purchase_Form-M9-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)

ปีงบประมาณ 2563
Purchase_Form-M6-63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 12 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 62)

ปีงบประมาณ 2562
Purchase_Form-M12-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 9 เดือน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62)

ปีงบประมาณ 2562
Purchase_Form-M9-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

ปีงบประมาณ 2562
Purchase_Form-M6-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)

ปีงบประมาณ 2561
Purchase_Form- _090461.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน รอบ 6 เดือน (6 ต.ค. 59 – 31 มี.ค. 60)

ปีงบประมาณ 2560
Purchase_Form-6month2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย