คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นายนุกูลกิจ พุกาธร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_DATA Governance นุกูลกิจ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_6 ขั้นตอนที่จำเป็นในการบริหารจัดการข้อมูล นุกูลกิจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 636 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายดุลยวัฒน์ มาป้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM-DoHDashboard-Dunyawat.pdf
ขนาดไฟล์ 5.28 MB
ดาวน์โหลด 977 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM-DoHDashboardUserManual-Dunyawat.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 410 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ_ภัสราภรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 170057 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.นภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_หลักการง่าย ๆ ในการทำ อินโฟกราฟิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธนพล สวารักษ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาหน้ารายงานระบบสา.pdf
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนชุดคำสั่ง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 2278 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย