คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.06) กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.06) กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
2420_แบบ บก.06 (Intranet).pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2421_แบบ บก.06 ระบบบุคลากรฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2423_แบบ บก. 06 เช่าอุปกรณ์วอร์รูมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2432_แบบ บก. 06 ประชุมทางไกล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2433_แบย บก.06 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.06) กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบ บก.06 โครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โคงการบำรุงรักษางานบุคลากรกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน (Intranet).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการบำรุงรักษาระบประชุมทางไกลออนไลน์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย