คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.06) กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก.06) กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบ บก.06 โครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โคงการบำรุงรักษางานบุคลากรกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน (Intranet).pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.06 โครงการบำรุงรักษาระบประชุมทางไกลออนไลน์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย