คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1 ระเบียบวาระการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 12-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 มติประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 11-2565 (Final).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 รายงานความเคลื่อนไหวทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กลุ่มนโยบายupdate.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 กลุ่มงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 กลุ่มประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 วาระเพื่อพิจารณา ตัวชี้วัดตามคำรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 11/2563 (09/10/2563)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 10/2563 (10/09/2563)
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2563 (10/08/2563)
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 8/2563 (10/07/2563)
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2563 (10/06/2563)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2563 (08/05/2563)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2563 (08/04/2563)
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2563 (06/03/2563)
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2563 (06/02/2563)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2563 (25/12/2562)
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน (L : Learning) กองแผนงาน ครั้งที่ 3/2559 (09/08/2559)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน (L : Learning) กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2559 (12/07/2559)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน (L : Learning) กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2559 (04/07/2559)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย