คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประชุมกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
1 ระเบียบวาระการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 12-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 มติประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 11-2565 (Final).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 รายงานความเคลื่อนไหวทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กลุ่มนโยบายupdate.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 กลุ่มงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 กลุ่มประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 วาระเพื่อพิจารณา ตัวชี้วัดตามคำรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 11/2563 (09/10/2563)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 10/2563 (10/09/2563)
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2563 (10/08/2563)
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 8/2563 (10/07/2563)
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2563 (10/06/2563)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2563 (08/05/2563)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2563 (08/04/2563)
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2563 (06/03/2563)
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2563 (06/02/2563)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2563 (25/12/2562)
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน (L : Learning) กองแผนงาน ครั้งที่ 3/2559 (09/08/2559)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน (L : Learning) กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2559 (12/07/2559)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวัฒนธรรมองค์กรในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน (L : Learning) กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2559 (04/07/2559)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย