คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศกรมอนามัย (จัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเจาะจง เดือนมิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาบริการคัดกรองระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5-Announce Planning_270164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างทำคู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3-Announce Planning_210164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างทำคู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-Announce Planning_161263.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าและงานซ่อมที่เก็บเอกสารกองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Announce Planning_1263.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอนามัย 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4-Announce Planning_061163.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Announce Planning_1163.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อโปรแกรม Tableau Desk Professional Users โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Announce Planning_0963.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาบริการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6-Announce Planning_110663.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลในระบบ Thai Stop COVID ด้านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-Announce Planning_0563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาบริการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลตัวชี้วัดในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Dashboard) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7-Announce Planning_310363.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย