คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศกรมอนามัย (จัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำเล่มรายละเอียดรายละเอียดเฝ้าระวังฯ2566
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาเอกชนดำเนินการศึกษาทบทวนข้อมูลสถานการณ์ฯ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานกองแผนงาน 45 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานกองดิจิทัล 47 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะซ่อมพื้นลามิเนตกองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาวิเคราะห์และพัฒนาชุดข้อมูลกลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอนามัย2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างทำป้ายกองดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือฯ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฯ
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ (Video Conference) 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ War Room 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างงานบุคลากร66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างระบบบริหารงานภายในฯ66 วิธีคัดเลือก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อน้ำดื่มบริโภคปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ วิธีคัดเลือก 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ฯปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เดือนกันยายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เดือนสิงหาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกรกฎาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เดือนกรกฎาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ เดือน มิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเช่าห้องประชุมฯ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การซื้อวัสดุสำนักงาน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนธันวาคม 2564

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤศจิกายน 2564

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างผลิตวิดิทัศน์ การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการต่างๆฯ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนกันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ประกาศชื่อผู้ชนะโครงการบำรุงรักษางานบุคลากรกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ขนะระบบคอมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ โครงการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะ โครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลออนไลน์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะเช่าเชื่อมโยงฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จ้างพัฒนาระบบจัดทำการวิคราะห์แผนงานโครงการงบประะมาณฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเจาะจง เดือนมิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย