คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปรายงานการประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปแบบประเมินผลโครงการองค์กรคุณภาพคู่ค.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน “Upskill & Reskill to Digital Health Organization” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย