คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตรวจราชการกรมอนามัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63-แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตรวจราชการ63.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63-Eva63_281162.rar
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม Inspection Guideline

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63-Eva63_IG Form.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม 3.2 (สำหรับศูนย์อนามัย) แบบส่งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63-EVA_3.2Form63_311062.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม 3.2 (สำหรับศูนย์อนามัย) แบบส่งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
63-แบบฟอร์ม 3.2 (สำหรับศูนย์อนามัย) แบบส่งรายชือ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ คกต. และจัดทำ Inspection Guideline

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
62-คกต_Inspection.rar
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 6 เดือน สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
62-แบบฟอร์มรายงานตรวจราชการรอบ1 ผู้ทำหน้าที่.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 6 เดือน สำหรับ Cluster

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
62-แบบฟอร์ม รายงานผลตรวจราชการ cluster.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ตก. 2 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
62-ตก 2 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย_ณ วันที่ 1 เมย.rar
ขนาดไฟล์ 5.86 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย