คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แผนโครงการประเมินความเสี่ยงป้องกันโรคโควิดฯ รองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากรกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์บริการข้อมูล กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทยทางสุขภาพ (War Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย