คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การติดตามผลการดำเนินงาน กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (แผน/เบิกจ่าย/โครงการสำคัญ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (แผน/เบิกจ่าย/โครงการสำคัญ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (091066).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 2566 (รอบ 6 เดือน) 110466
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 2566 (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ผลการเบิกจ่าย)

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ผลการเบิกจ่าย)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2566 กรมอนามัย (091066).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2565 กรมอนามัย (ตค64-กพ65).pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2564 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2563 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย (6 เดือน/12 เดือน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2567 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2566 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2566 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2565 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2565 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2564_รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 425 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อน 2564 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 5.00 MB
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2563_รอบ12เดือน(170963).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2562_รอบ12เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2562_รอบ6เดือน270562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2561_รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2559_รอบ12เดือน(101059).pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนติดตามผลการดำเนินงาน 5 โครงการสำคัญ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพฯ ระยะครึ่งแผน

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพฯ ระยะครึ่งแผน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน

รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ

รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กรมอนามัย ประจำปี 2567 ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลโครงการสำคัญ สธ. ปี2565_ต.ค.64 - มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลโครงการสำคัญ กสธ. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลโครงการสำคัญ กสธ. ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานผลโครงการสำคัญ กสธ. ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_มี.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_ก.พ.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_ม.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_ต.ค.62 - ธ.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 11 ประเด็นหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 11 ประเด็นหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-result_160660.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย