คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การติดตามผลการดำเนินงาน กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (แผน/เบิกจ่าย/โครงการสำคัญ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (แผน/เบิกจ่าย/โครงการสำคัญ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (091066).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 2566 (รอบ 6 เดือน) 110466
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 2566 (รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ผลการเบิกจ่าย)

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ผลการเบิกจ่าย)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2566 กรมอนามัย (091066).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2565 กรมอนามัย (ตค64-กพ65).pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2564 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานผลการเบิกจ่าย2563 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย (6 เดือน/12 เดือน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2566 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2566 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2565 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 2565 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2564_รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการขับเคลื่อน 2564 รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 5.00 MB
ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2563_รอบ12เดือน(170963).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2562_รอบ12เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2562_รอบ6เดือน270562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2561_รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย2559_รอบ12เดือน(101059).pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ

แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนติดตามผลการดำเนินงาน 5 โครงการสำคัญ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพฯ ระยะครึ่งแผน

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพฯ ระยะครึ่งแผน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน

รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ

รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานผลโครงการสำคัญ สธ. ปี2565_ต.ค.64 - มี.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลโครงการสำคัญ กสธ. ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลโครงการสำคัญ กสธ. ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานผลโครงการสำคัญ กสธ. ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_มี.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_ก.พ.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_ม.ค.63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ_ต.ค.62 - ธ.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 11 ประเด็นหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 11 ประเด็นหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-result_160660.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย