คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ และการคลังและงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบรายงานการดำเนินงานแผนระดับชาติที่กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (12 ธ.ค.59)

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนระดับชาติ.pptx
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2-59 (22 พ.ย.59)

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2_59-251159.rar
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1-59 (25 ต.ค. 59)

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_59-251159.rar
ขนาดไฟล์ 16.88 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_2.docx
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Active Surveys ปี พ.ศ. 2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_Active Surveys.pptx
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างรายการข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_8.rar
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2561-2570

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_7.pptx
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_6.pptx
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_5.pptx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 กรมอนามัย

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_3.rar
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_1-60_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย