คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ และการคลังและงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_3-2560_agenda_280260.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_3-2560_result_280260.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 4/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_4-2560_data_280360.rar
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_4-2560_agenda_280360.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_4-2560_result_280360.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 5/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_5-2560_data_250460.rar
ขนาดไฟล์ 3.17 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_5-2560_agenda_250460.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 6/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_6-2560_data_220560.rar
ขนาดไฟล์ 12.89 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 7/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_7-2560_data_050760.rar
ขนาดไฟล์ 19.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 8/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_8-2560_data_220860.rar
ขนาดไฟล์ 8.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_8-2560_Result_220860.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 9/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_9-2560_Data_260960 (1).pptx
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย