คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Healthy Workplace 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Healthy Workplace กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
2.1 ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมกองแผน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ประกาศชมรมมิตรภาพกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ประกาศชมรมรักษ์สุขภาพกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ประกาศชมรมรักษ์สุขภาพฟัน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
3.1 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนแรก (Excel)
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง (ทบทวน)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง (ทบทวน) Excel
ขนาดไฟล์ 3.96 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการกรมฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
4.1. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน (เดือนธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 536 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจประเมิน HWP โดยคณะกรรมการกรมฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
5.1 Healthy Workplace Happy for life ระดับพื้นฐานของหน่วยงาน (เดือนธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 700 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 Healthy Workplace Happy for life ระดับพื้นฐานของหน่วยงาน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 17.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปี 2564