คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Healthy Workplace 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Healthy Workplace กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงาน

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน

2.1 ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมกองแผน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3 ประกาศชมรมมิตรภาพกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4 ประกาศชมรมรักษ์สุขภาพกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 ประกาศชมรมรักษ์สุขภาพฟัน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินงาน

3.1 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 5.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนแรก (Excel)
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง (ทบทวน)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง (ทบทวน) Excel
ขนาดไฟล์ 3.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการกรมฯ

4.1. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน (เดือนธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2. หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจประเมิน HWP โดยคณะกรรมการกรมฯ

5.1 Healthy Workplace Happy for life ระดับพื้นฐานของหน่วยงาน (เดือนธันวาคม 2563)
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.2 Healthy Workplace Happy for life ระดับพื้นฐานของหน่วยงาน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 17.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย