คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2565-29102564-รวม-edit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอนามัย

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย 4 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 57-60.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย