คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3-แผนปฏิบัติราชการ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2563 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-แผนปฏิบัติราชการ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย