คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เล่มแผนปฏิบัติราชการรายปี (กรมอนามัย) 2567_061266
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี พ.ศ. 2566 (31 สค 65)
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 1012 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2565-29102564-รวม-edit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 1203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 277 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมอนามัย

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย 5 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ปี 66 - 70) ของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 1907 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอนามัย

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย 4 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 57-60.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 502 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย