คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เล่มแผนปฏิบัติราชการรายปี (กรมอนามัย) 2567_061266
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 806 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย รายปี พ.ศ. 2566 (31 สค 65)
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 1099 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2565-29102564-รวม-edit.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 1302 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมอนามัย

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย 5 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ปี 66 - 70) ของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 3047 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอนามัย

แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย 4 ปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 57-60.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 527 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอนามัย 55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 416 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-แผนปฏิบัติราชการ 2563-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย