คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 2566_051065.pdf
ขนาดไฟล์ 5.71 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน 2565_071064.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-แผนปฏิบัติการกองแผน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมเล่มแผนกอง ปี 63.รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองแผนงาน (Flow Chart)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow Chart ขับเคลื่อนแผน กผ. 3กพ 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2561 (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2559

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2559.rar
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560

ปีงบประมาณ 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559

ปีงบประมาณ 2555
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558

ปีงบประมาณ 2554
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย