คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563
1-แผนปฏิบัติการกองแผน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงาน (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)

ปีงบประมาณ 2563
รวมเล่มแผนกอง ปี 63.รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองแผนงาน (Flow Chart)

ปีงบประมาณ 2563
Flow Chart ขับเคลื่อนแผน กผ. 3กพ 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย