คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย (E-Book)

ปีงบประมาณ 2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
DOH strategic plan Final 66-70 (Update 101166)
ขนาดไฟล์ 40.21 MB
ดาวน์โหลด 1366 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DOH strategic plan Final 66-70 (Update 300866)
ขนาดไฟล์ 53.40 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DOH strategic plan Final 66-70 (Update 140666)
ขนาดไฟล์ 40.50 MB
ดาวน์โหลด 652 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566 – 2570 )
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 1470 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DOH strategic plan Final 66-70 (Update 101165)
ขนาดไฟล์ 40.21 MB
ดาวน์โหลด 1560 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DOH strategic plan Final 66-70 (Update 300865)
ขนาดไฟล์ 53.40 MB
ดาวน์โหลด 682 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) E-Book

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับปรับปรุง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-แผนยุทธศาตร์ฯ 2563-2565 ฉบับปรับปรุง.pdf
ขนาดไฟล์ 13.69 MB
ดาวน์โหลด 1701 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-แผนยุทธศาสตร์ฯ 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 15.72 MB
ดาวน์โหลด 864 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2553-2556

ปีงบประมาณ 2552
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2553-2556.pdf
ขนาดไฟล์ 7.92 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย