คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงาน Dashboard

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปผลวิเคราะห์แบบประเมินการประชุมบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังฯ_เบลล่าบี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.2.2023_opdc_2566_IDC_10.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลในแผนระดับ 3 กรมอนามัย 090366.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2566 (สายส่งเสริมสุขภาพ) 140366.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Slide_DoH Data Present_210266.pdf
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญ 1256.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพบรรยากาศการประชุม

โครงสร้างชุดมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย