คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบสำรวจการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติด้านสังคมจากโครงการสำมะโน/สำรวจด้วยตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2564
แบบสำรวจการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติด้านสังคม กรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สคส).rar
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7-สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS).rar
ขนาดไฟล์ 15.81 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8-สำรวจอนามัยและสวัสดิการ (สอส).rar
ขนาดไฟล์ 11.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9-สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร (สพส).rar
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การบริหารจัดการบริการ GOVERNMENT DATA EXCHANGE CENTER (GDX) และบริการ GOVERNMENT API

ปีงบประมาณ 2564
การบริหารจัดการบริการ GDX-API
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_GDX_กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_API_กรมอนามัย.
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร
ขนาดไฟล์ 5.69 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบตัวตน และข้อมูลประชาชนผ่านระบบ
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการสำรวจสัดส่วนภาคีเครือข่ายที่นำผลงานกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์และพึงพอใจ 2561

ปีงบประมาณ 2564
article_20180911
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการกรอกคำศัพท์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 2561
Form MOPH 2561
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการสำรวจ 10 Product Champions 2560

ปีงบประมาณ 2561
product champion
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข_190160.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Metadata

ปีงบประมาณ 2560
metadata.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
form_290959.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มพจนานุกรมสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2559
article_20160926144923.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
article_20160926144923.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการประเมินคุณภาพและแสดงความต้องการจากภาคีเครือข่ายของแต่ละ Cluster

ปีงบประมาณ 2559
07_09_59.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งานระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2559
คู่มือการใช้งานระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)

ปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย