คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วม MOH PROMPT Station สำหรับ หน่วยงานส่วนกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วม MOH PROMPT Station
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วม MOH PROMPT Station

แบบสำรวจการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติด้านสังคมจากโครงการสำมะโน/สำรวจด้วยตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบสำรวจการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติด้านสังคม กรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สคส).rar
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7-สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS).rar
ขนาดไฟล์ 15.81 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8-สำรวจอนามัยและสวัสดิการ (สอส).rar
ขนาดไฟล์ 11.55 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9-สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร (สพส).rar
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการสำรวจสัดส่วนภาคีเครือข่ายที่นำผลงานกรมอนามัยไปใช้ประโยชน์และพึงพอใจ 2561

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180911
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการกรอกคำศัพท์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Form MOPH 2561
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการสำรวจ 10 Product Champions 2560

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
product champion
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข_190160.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Metadata

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
metadata.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
form_290959.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มพจนานุกรมสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
article_20160926144923.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
article_20160926144923.pdf
ขนาดไฟล์ 4.56 MB
ดาวน์โหลด 612 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการประเมินคุณภาพและแสดงความต้องการจากภาคีเครือข่ายของแต่ละ Cluster

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07_09_59.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งานระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 269 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย