คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รวมสรุปรายงานการประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการประชุมบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังฯ_เบลล่าบี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ ขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการอบนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ_เขาใหญ่66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลกรมอนามัย “Data Analytic & Data Visualization : Google Data Studio

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการอบรม-Google-Data-Studio65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการอบรม-RESTful-API65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ API65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย