คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบแจ้งรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ ประจำปี 2565

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายละเอียดแบบแจ้งรายชื่อ

ผลการดำเนินงานตาม DOH Inspection Framework ของ DOH Expert Team

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
24-Slide_สรุปการลงตรวจราชการ ปี63_071063.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
สรุปนิเทศ ศอ.7 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.8 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.9 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.10 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.4 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.6 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ สสม. (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.5 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.11 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ.12 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปนิเทศ ศอ1 ศทป ศอช. (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.2 (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.3 (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บทสรุปผลบริหาร)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
Ex.Sum.ศอ.7 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.8 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.9 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.10 (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.4 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.6 (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum. สสม. (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.5 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.11 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.12 (นายแพทย์บัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Ex.Sum.ศอ.1, ศทป., ศอช. (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.2. (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เยี่ยมเสริมพลัง ศอ.3 (นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข)
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564

ปีงบประมาณ 2563
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบประเมินความก้าวหน้า

แบบรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
23-eva 290563_sp-kpi.rar
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแสดงความต้องการรายงานระบบสารสนเทศ สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
22-eva_260363.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22-eva_260363.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21-eva_130263.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20-annual report 2019_doh.rar
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19-rss 300762.rar
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งานระบบกำกับติดตามประเมินผล (Central Cockpit) เบื้องต้น

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18-handbook_central cockpit_300562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 2 รายจังหวัด

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17-eva_form 270562.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย