คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
รายงานประจำเดือนมกราคม 2567
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2566
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2566

ProgressReport 8 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนมกราคม
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนธันวาคม
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤศจิกายน

Self Assessment 8 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนมกราคม
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนธันวาคม
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน