คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาศักยภาพนักข้อมูล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
3.1 เอกสารหลักสูตร DataSci.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แนะนำวิทยาการข้อมูล (Data Science).pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ (SPSS).pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 การแปลงและนำเสนอข้อมูลสำหรับข้อมูลสุขภาพประชาชน (DataViz).pdf
ขนาดไฟล์ 8.50 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรม Tableau Desk Professional Users

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Tableau desktop training

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กรมอนามัย ระยะที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยด้วยโปรแกรม Tableau

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180131Data Scientist.pdf
ขนาดไฟล์ 8.61 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ DOH Dashboard และระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
hdc 2561
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย