คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การพัฒนาศักยภาพนักข้อมูล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ เปิดดูรายละเอียด
3.1 เอกสารหลักสูตร DataSci.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 แนะนำวิทยาการข้อมูล (Data Science).pdf
ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โปรแกรม Tableau Desk Professional Users

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Tableau desktop training

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กรมอนามัย ระยะที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดกรมอนามัยด้วยโปรแกรม Tableau

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180131Data Scientist.pdf
ขนาดไฟล์ 8.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ DOH Dashboard และระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
hdc 2561
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย