คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศกองแผนงาน รับสมัครงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง มกราคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เลขานุการและประสาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศจ้างเหมา ผู้ช่วยธุรการและพนักงานขั.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Scan ต.ค. 03, 2023 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขานุการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง กันยายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2568 (ครั้งที่ 4)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขา04.pdf
ขนาดไฟล์ 3.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง กันยายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2568 (ครั้งที่ 3)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขา210866.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลา 2 ปี (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขา
ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลา 2 ปี

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขา.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2568 ระยะเวลา 2 ปี

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาด้านสารบรรณ,ธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 8 เดือน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาระบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครนักพัฒนาระบบบ (Programmer).pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย