คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารเพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการฯ สผ. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
140764_กรมอนามัย คณะกรรมาธิการ 65 แผนบูรฯ DG (เล่มส่ง).pdf
ขนาดไฟล์ 5.60 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
140764_กรมอนามัย คณะกรรมาธิการ 65 แผนบูรฯ DG (เล่มส่ง)

เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการเชื่อมโยงงบประมาณฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
120764_กรมอนามัย เล่มอนุเชื่อมโยงฯ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
120764_กรมอนามัย เล่มอนุเชื่อมโยงฯ ปี 65

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
090764_กรมอนามัย เล่มอนุฯบูรฯ2 ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
090764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 2 ปี 65 แผนบูรฯน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจง

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
080764_กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯบูรฯ1 แผนบูรฯ EEC ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
080764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 1 ปี 65 แผนบูรฯEEC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
080764_กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯ บูรฯ2 --บูรฯ ท่องเที่ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
080764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 2 ปี 65 แผนบูรฯท่องเที่ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯ บูรฯ2 --บูรฯ ท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
070664_ชี้แจงอนุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
070664_ชี้แจงอนุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 กรมอนามัย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
070764_กรมอนามัย เล่มอนุฯบูรฯ2 ปี 65

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
130764_กรมอนามัย อนุฯฝึกอบรม 65 - คัดลอก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
120764_เอกสารประกอบการชี้แจง (เพิ่มเติม) คณะอนุฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060764_กรมอนามัย อนุฯฝึกอบรม 65

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
060764_กรมอนามัย เล่มอนุฯ บูรฯ2 แผนบูรฯDG.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 2 ปี 65 แผนบูรฯDE.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัย เล่มอนุฯ บูรฯ2 แผนบูรฯDG

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
060764_กรมอนามัย อนุฯบูรฯ 1 แผนบูรฯ_สูงวัย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 1 ปี 65 แผนบูรฯสูงวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจง (อนุฯบูรฯ 1 แผนบูรฯ_สูงวัย 65,เอกสารชี้แจงกรรมาธิการฯ วุฒิสภา)

เอกสารประกอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
กรมอนามัย เอกสารชี้แจงงบ น้ำ กมธ ปี 65 วุฒิสภา

เอกสารประกอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
กรมอนามัย เอกสารชี้แจงงบ DE กมธ ปี 65 วุฒิสภา