คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารเพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2566 (เพิ่มเติม) คณะอนุฯฝึกอบรมฯ

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2566

เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
230565_1.เล่มใหญ่ แผนบูรฯ EEC ปี 66 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
230565_2.เล่มใหญ่ แผนบูรฯ น้ำ ปี 66 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
200565_เล่มใหญ่ แผนบูรฯ สูงวัย ปี 66 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการฯ สผ. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
140764_กรมอนามัย คณะกรรมาธิการ 65 แผนบูรฯ DG (เล่มส่ง).pdf
ขนาดไฟล์ 5.60 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
140764_กรมอนามัย คณะกรรมาธิการ 65 แผนบูรฯ DG (เล่มส่ง)

เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการเชื่อมโยงงบประมาณฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
120764_กรมอนามัย เล่มอนุเชื่อมโยงฯ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
120764_กรมอนามัย เล่มอนุเชื่อมโยงฯ ปี 65

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
090764_กรมอนามัย เล่มอนุฯบูรฯ2 ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
090764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 2 ปี 65 แผนบูรฯน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจง

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
080764_กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯบูรฯ1 แผนบูรฯ EEC ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
080764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 1 ปี 65 แผนบูรฯEEC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
080764_กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯ บูรฯ2 --บูรฯ ท่องเที่ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
080764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 2 ปี 65 แผนบูรฯท่องเที่ยว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯ บูรฯ2 --บูรฯ ท่องเที่ยว

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
070664_ชี้แจงอนุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
070664_ชี้แจงอนุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2565 กรมอนามัย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
070764_กรมอนามัย เล่มอนุฯบูรฯ2 ปี 65

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
130764_กรมอนามัย อนุฯฝึกอบรม 65 - คัดลอก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
120764_เอกสารประกอบการชี้แจง (เพิ่มเติม) คณะอนุฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060764_กรมอนามัย อนุฯฝึกอบรม 65

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
060764_กรมอนามัย เล่มอนุฯ บูรฯ2 แผนบูรฯDG.pdf
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 2 ปี 65 แผนบูรฯDE.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัย เล่มอนุฯ บูรฯ2 แผนบูรฯDG

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
060764_กรมอนามัย อนุฯบูรฯ 1 แผนบูรฯ_สูงวัย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060764_กรมอนามัย PPT เสนอคณะอนุฯบูร 1 ปี 65 แผนบูรฯสูงวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจง (อนุฯบูรฯ 1 แผนบูรฯ_สูงวัย 65,เอกสารชี้แจงกรรมาธิการฯ วุฒิสภา)