คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ. (Government Data Catalog)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Template_Catalog-01_Anamai.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template_Catalog-02_Anamai.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) จำนวน 14 รายการ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำอธิบาย Metadata.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล_อนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตัวอย่างรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Template-GD-Catalog-01_Anamai.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template-GD-Catalog-02.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย