คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ. (Government Data Catalog)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารสนับสนุนการชี้แจงการใช้งานระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 9 พฤศจิกายน 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ชี้แจงระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบ่งกลุ่มบริการทันตกรรม-ศูนย์อนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมส.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

KPI 2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
Datacatalog api ข้อมูลบริการ
1. เกณฑ์การคัดเลือกชุดข้อมูล
2. แนวทางการวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน
3. คำอธิบายข้อมูล (Metadata)
4. คำอธิบายทรัพยากรข้อมูล (Resource Metadata) (PDF)
5. แบบฟอร์มที่ 1 Dataset _ Metadata _ Resource (Word)
6. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
7. แบบฟอร์มที่ 2 Data Dictionary (Word)
8. เกณฑ์การประเมินคุณภาพชุดข้อมูล
9. การตั้งชื่อไฟล์ และการจัดเรียงลำดับไฟล์ 031165
10. คู่มือการรายงานผลชุดข้อมูลขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย 031165

แบบฟอร์มรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Template_Catalog-01_Anamai.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template_Catalog-02_Anamai.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำอธิบายข้อมูล (Metadata) จำนวน 14 รายการ

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำอธิบาย Metadata.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 597 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล_อนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตัวอย่างรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Template-GD-Catalog-01_Anamai.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template-GD-Catalog-02.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย