คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
นโยบายมุ่งเน้น ปี 66 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายมุ่งเน้น ปี 66 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายมุ่งเน้น ปี 66 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 1-6 และคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
651006_องค์ประกอบและรายชื่อคณะกรรมการ Cluster.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651005_คำสั่งกรมอนามัย ที่ 952.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
651005_คำสั่งที่ 37_2565 คณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พจนานุกรมกิจกรรม ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางสรุปรายชื่อตัวชี้วัดที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. V5 ใช้ ตาราง KPI_251262.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 879/2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 6.47 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1040/2561 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 386 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงาน CIPO
ขนาดไฟล์ 13.71 MB
ดาวน์โหลด 1112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อ CIPO กรมอนามัย ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 341/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารฯ
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม และสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนและบูรณาการฯ_(6+3+CIPO)
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ (เอกสารแนบ 2).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสำคัญกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการปฏิรูปบทบาทกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคกก.ปฏิรูปกรมอนามัย66.2561.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เป้าหมายผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
edit.1.คก.ที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ปี 62 .ตามยุทธฯ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
S_Rss_240162.rar
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
STOU_061161.pdf
ขนาดไฟล์ 22.90 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน (Agenda)) ราย Cluster

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารแนบ 1 และ 2 ราย cs.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการเสนอแผนสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
S_Rss_160161.rar
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
S_Rss_281160.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย