คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พจนานุกรมกิจกรรม ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางสรุปรายชื่อตัวชี้วัดที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. V5 ใช้ ตาราง KPI_251262.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ เปิดดูรายละเอียด
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 879/2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 6.47 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1040/2561 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการปฏิรูปบทบาทกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งแต่งตั้งคกก.ปฏิรูปกรมอนามัย66.2561.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เป้าหมายผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
edit.1.คก.ที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ปี 62 .ตามยุทธฯ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
S_Rss_240162.rar
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดโครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
STOU_061161.pdf
ขนาดไฟล์ 22.90 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน (Agenda)) ราย Cluster

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารแนบ 1 และ 2 ราย cs.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการเสนอแผนสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
S_Rss_160161.rar
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
S_Rss_281160.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
template_indicator241060_v2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ของกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
s-form_150960.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย