คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารการประชุมด้านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการประชุมด้านบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์

กรมอนามัย

การประชุมเครือข่ายบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

กรมอนามัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย

รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (รมว.กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน)

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน)

กระทรวงสาธารณสุข
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting)
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW)
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM)