คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
3.1 นำเสนองบประมาณ( อก.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 กลุ่มนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 กลุ่มงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 กลุ่มประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 5.18 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPT การศึกษาการบูรงบเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.03 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
มติที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3_2567 28 ธค 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนองบประมาณ มค.67 (อก.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกอง เดือน มค. 67 (พนย.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมกอง 29-1-67 กลุ่มงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญกลุ่มพัฒนาระบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.17 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มประเมิน 290167.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า 290167_ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
มติที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2-2567
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 กลุ่ม อก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนงบลงทุน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลกองแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานความก้าวหน้า ตชว. 2.1(รอบ 5 เดือนแรก) ประ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 กลุ่ม พนย. ประชุมกองฯ ประจำเดือนธันวาคม 6.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 กลุ่ม งปประชุมกอง 3.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 กลุ่มพัฒนาระบบ 3.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
มติที่ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1-67
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่ม อก เดื.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.22 วาระ HR การกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 รายงานกลุ่ม พนย. เดือนพย 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 ประชุมกองกลุ่ม งปม. Edit เดือน พย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 รายงานผลกลุ่มพัฒนาระบบ เดือน พย 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.4 การประชุมกองกลุ่ม ปม. เดือน พย 66 7 ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Map ทางเดิน รมว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผัง Meseum ต้อนรับ รมต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (อำนวยการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 บุคคลากร (งานจอ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4.1 กลุ่มนโยบาย ประชุมกอง เดือนตุลาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4.2 กลุ่มงบประมาาณ เดือน ตุลาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4.3 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล เดือน ตุลาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4.4 กลุ่มประเมินและนิเทศ เดือน ตุลาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย