คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ และการคลังและงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วันที่ 25 กันยายน2561 (ครั้งที่ 12/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
SM_12-2561_3.1Data6.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_3.1Data5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_3.1Data4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_3.1Data3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_3.1Data2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_3.1Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 13.70 MB
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_12-2561_3.1Data7.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 8/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
SM_8-2561_Data3-3-8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-6.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 1874 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 13.58 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2561_Data3-3-9.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 7/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
SM_7-2561_050761-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 323 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data3-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data3-4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data3-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data3-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data3-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data1-6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data1-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data1-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 472 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data1-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_data1-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_7-2561_050761-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 27 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 6/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
SM_6-2561_Data12.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Report-090561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_6-2561_Data13.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 5/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
SM_5-2561_Data6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 279 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 733 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data8.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 584 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2561_Data7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 23 มกราคม 2561 (ครั้งที่ 4/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
SM_4-2561_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2561_Data8.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 392 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 3/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
SM_3-2561_Agenda261260.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_3-2561_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_3-2561_Data2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_3-2561_Data3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_3-2561_Data4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ครั้งที่ 2/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
SM_11-2560_Report-RH_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_11-2560_Report-ENV2_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_11-2560_Report-ENV_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_11-2560_Data3_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_11-2560_Data2_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_11-2560_Data_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_11-2560_Agenda_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_2-2561_Report251260.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (ครั้งที่ 1/2561)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SM_10-2560_Report_221160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_10-2560_Agenda_241060.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_10-2560_Data_241060.pptx
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 26 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 9/2560)

ปี พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SM_9-2560_Agenda_260960 (1).rar
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_9-2560_Data_260960 (1).pptx
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 26 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 9/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SM_9-2560_Agenda_260960.rar
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_9-2560_Data_260960.pptx
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 8/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SM_8-2560_Result_220860.docx
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_8-2560_data_220860.rar
ขนาดไฟล์ 8.07 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย