คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ และการคลังและงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (ครั้งที่ 7/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_7-2560_data_050760.rar
ขนาดไฟล์ 19.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่ 6/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_6-2560_data_220560.rar
ขนาดไฟล์ 12.89 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 25 เมษายน 2560 (ครั้งที่ 5/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
SM_5-2560_agenda_250460.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_5-2560_data_250460.rar
ขนาดไฟล์ 3.17 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 28 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 4/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SM_4-2560_result_280360.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2560_agenda_280360.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_4-2560_data_280360.rar
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งที่ 3/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SM_3-2560_result_280260.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_3-2560_agenda_280260.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_3-2560_data_280260.rar
ขนาดไฟล์ 16.89 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 31 มกราคม 2560 (ครั้งที่ 2/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
icon3_2-60_3.2.pptx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_2-60_3.1.rar
ขนาดไฟล์ 12.74 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_2-60_3.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_2-60_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SM_2-2560_result_310160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_2-60_4.rar
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 24 มกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/2560)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
icon3_1-60_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_2-60_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_1-60_4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_1-60_3.rar
ขนาดไฟล์ 14.86 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 3/2559)

ปี พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
2_59-251159.rar
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_59-251159.rar
ขนาดไฟล์ 16.88 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_3-59_8.rar
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_3-59_7.pptx
ขนาดไฟล์ 3.10 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_3-59_6.pptx
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_3-59_5.pptx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_3-59_3.rar
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
icon3_3-59_4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนระดับชาติ.pptx
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย