คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มบริหารการยุทธศาสตร์การงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM ปฏิทินงบประมาณ 64 สงป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM สาระสำคัญปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 502 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.สิริรัตน์ อยู่สิน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของปม. 2564 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM การจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM คู่มือ BB_EvMIS.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 1133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM การบันทึกแผนใน ระบบ BB MvMIS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ระพีพรรณ ศรีเนตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของปม. 2564 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1666 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธัพญสรณ์ กองแก้ว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของปม. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM แบบฟอร์ม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 365 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย