คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงาน DOC

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายละเอียดแนบขอความร่วมมือทบทวนสิทธิ์การใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
User registration_DOC67 ส่วนกลาง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
User registration_DOC67 ภูมิภาค.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดแนบขอความร่วมมือทบทวนสิทธิ์การใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Review User registration_DOC66.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดแนบขอความร่วมมือทบทวนสิทธิ์การใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) และแจ้งชื่อกลุ่มงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ทบทวนผู้ใช้งานระบบDOC65.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทบทวนผู้ใช้งานระบบDOC65

เอกสารแนบขอความร่วมมือทบทวนสิทธิ์การใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)และแจ้งชื่อกลุ่มงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.1 DOC Review permissions
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนบการขอความร่วมมือทบทวนสิทธิ์การใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.1 DOC Review permissions63
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.1 DOC meeting62
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.2 formuser_doc2018
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทะเบียนผู้ขอใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน กรมอนามัย DOC 4.0 งบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DOC_register61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารปฏิบัติการ (งบดำเนินงาน) การประชุมเครือข่ายระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย นนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
network_doc-270361
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงานผ่านระบบ DOC (รอบแรก 15 กย. 60)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
result_doc-200960
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
formuser_doc2017.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) เวอร์ชั่น 4.0

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
handbook_doc_4..0
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย