คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สื่อสารองค์กร (สำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกระบวนงานหลักของกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกระบวนงานหลักของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ทีมหลัก กองแผนงาน 4.0

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ทีมหลัก กองแผนงาน 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ เรื่อง นโยบายกองแผนงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายกองแผนงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
005_OCP_260261-2.pdf
ขนาดไฟล์ 17.96 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
005_OCP_260261-1.pdf
ขนาดไฟล์ 21.38 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบการนำเสนอแผนงาน/โครงการ/งานตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รูปแบบการนำเสนอแผนงาน:โครงการ:งานตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 4.23 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปกิจกรรมตามโครงการพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปกิจกรรมตามโครงการพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย