คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขาวคาดแดง)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(2), 19 (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
020567_เอกสารขาวคาดแดงปี 2567 ฉบับ พ.ร.บ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
200965_ขาวคาดแดง 66_กรมอนามัย (ผ่านสภา)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 11, 18 (1), 18 (2), 19 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย)

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.1 คาดแดง 64 041163
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 776 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11 , 18(1), 18(2) , 19 (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 2563 กรมอนามัย (พ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 1, 11 , 14(1), 14(2) , 14(3) (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 2562 กรมอนามัย (พ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 1, 9 , 12(2), 12(3) (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 2561 กรมอนามัย (พ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 10, 13(2), 13(3) (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 2560 กรมอนามัย (พ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย