คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KM_คุณจารุทัศน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 809 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DM_PP Excellence.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธีรพงษ์ คำพุฒ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KM ธีรพงษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DM ธีรพงษ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว่าที่ รต.สมพร สมทอง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
KM_สมพร สมทอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

น.ส.รัตนาวดี ทองสุทธิ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KM_เรื่องเล่าจากสาว Hypertension_V1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DM_รัตนาวดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.กานดา สีสังข์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KMกานดา_แนวทางการจัดประชุมคณะทำงานกลุ่มภารกิจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DMกานดา_รายงานรสถานการณ์ COVID 19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.เขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KM เขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DM เขม ผลการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.สุวรรณา ทิพย์มงคุณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(KM)กระบวนการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(DM)ข้อมูลการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 7.86 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย