คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | SDGs / ถอดบทเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการถอดบทเรียน การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 2 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ครั้งที่ 1 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
6-eva-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงาน SDGs เป้าหมายที่ 4

ปีงบประมาณ 2561
(1) แบบฟอร์มรายงาน-SDGs-Goal-4 กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(2) สรุป SDG เป้าหมายที่ 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3) 4.2 Roadmap SDG 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(4) 4.A Roadmap SDG 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการถอดบทเรียน การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2561
1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการถอดบทเรียน การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2561
2-3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
3-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
4-eva-2_190261.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย