คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | SDGs / ถอดบทเรียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการถอดบทเรียน การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ครั้งที่ 2 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ครั้งที่ 1 กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6-eva-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงาน SDGs เป้าหมายที่ 4

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
(1) แบบฟอร์มรายงาน-SDGs-Goal-4 กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(2) สรุป SDG เป้าหมายที่ 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 1740 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(3) 4.2 Roadmap SDG 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 769 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(4) 4.A Roadmap SDG 4.docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 457 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการถอดบทเรียน การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการถอดบทเรียน การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 กองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2-3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 1225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียนการรายงานผลตามแผนงานบูรณาการของกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4-eva-2_190261.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย