คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสารสนเทศประการชี้แจงงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกรมอนามัยตาม 15 ป

Data Base
สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกรมอนามัยตาม 15 ป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการปี 2562

Data Base
ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ

Data Base
การจัดลำดับความสำคัญโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินงบประมาณ

Data Base
ปฏิทินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ปี 2563

Data Base
ผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 62 (กรมอนามัย ประเด็นผู้สูงอายุ)

Knowledge base
พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 62 (กรมอนามัย ประเด็นผู้สูงอายุ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการชี้แจงงปม. 62 (คณะอนุฝึกอบรม) ฉบับสมบูรณ์

Knowledge base
สรุปการชี้แจงงปม. 62 (คณะอนุฝึกอบรม) ฉบับสมบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปชี้แจง ร่วมกับเจ้าภาพแผนบูรฯ ปี 62

Knowledge base
สรุปชี้แจง ร่วมกับเจ้าภาพแผนบูรฯ ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประเด็นข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ กรมอนามัย

Knowledge base
สรุปประเด็นข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Customer & Stakeholder base
ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จำนวนภาคีเครือข่าย

Customer & Stakeholder base
จำนวนภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานหลัก_คำของบฯ

Customer & Stakeholder base
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานหลัก_คำของบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย