คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลสารสนเทศประการชี้แจงงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกรมอนามัยตาม 15 ป

Data Base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกรมอนามัยตาม 15 ป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการปี 2562

Data Base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.78 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดลำดับความสำคัญโครงการ

Data Base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดลำดับความสำคัญโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปฏิทินงบประมาณ

Data Base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปฏิทินงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ปี 2563

Data Base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 62 (กรมอนามัย ประเด็นผู้สูงอายุ)

Knowledge base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 62 (กรมอนามัย ประเด็นผู้สูงอายุ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการชี้แจงงปม. 62 (คณะอนุฝึกอบรม) ฉบับสมบูรณ์

Knowledge base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการชี้แจงงปม. 62 (คณะอนุฝึกอบรม) ฉบับสมบูรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปชี้แจง ร่วมกับเจ้าภาพแผนบูรฯ ปี 62

Knowledge base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปชี้แจง ร่วมกับเจ้าภาพแผนบูรฯ ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประเด็นข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ กรมอนามัย

Knowledge base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประเด็นข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Customer & Stakeholder base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จำนวนภาคีเครือข่าย

Customer & Stakeholder base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จำนวนภาคีเครือข่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานหลัก_คำของบฯ

Customer & Stakeholder base
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจกระบวนงานหลัก_คำของบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย