คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 67 เฉพาะกรมอนามัย (ขั้นร่างพ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 4.91 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 66 เฉพาะกรมอนามัย (ขั้นร่างพ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะกรมอนามัย) เล่มที่ 11, 18(1), 18(2), 19 (ขั้นร่างพ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารขาวคาดแดงปี 65 เฉพาะกรมอนามัย (ขั้นร่างพ.ร.บ.).pdf
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย