คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการปี 64 กรมอนามัยedit _061063.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (Cluster1-5+ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) (รอบ 6 เดือนหลัง เมษายน - กันยายน 2563)

ปีงบประมาณ 2563
Plan 63-2_Cluster.rar
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) งบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เม.ย. - ก.ย. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (Cluster 1-5+ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)

ปีงบประมาณ 2563
Plan 63_Cluster.rar
ขนาดไฟล์ 44.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2560
11112559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2559
form60_080959.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย