คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2567

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
111066_Doh-action plan67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 810 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2566

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
070965_แผนปฏิบัติการกรมอนามัยปี 2566_ฉบับท่านอธิบดี.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 818 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
070965_แผนปฏิบัติการกรมอนามัยปี 2566_ฉบับท่านอธิบดี

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย_2565-251064.pdf
ขนาดไฟล์ 5.38 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการปี-64-กรมอนามัยedit-_061063.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย_2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 452 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย_2561.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย_2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
251064_Doh-action plan65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.38 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Edit 251064

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (Cluster1-5+ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) (รอบ 6 เดือนหลัง เมษายน - กันยายน 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Plan 63-2_Cluster.rar
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (ส่วนกลาง) งบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน หลัง : เม.ย. - ก.ย. 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ Cluster วัยเรียนวัยรุ่น (63-2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (Cluster 1-5+ความรอบรู้ด้านสุขภาพ) (รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Plan 63_Cluster.rar
ขนาดไฟล์ 44.51 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11112559.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 252 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
form60_080959.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย