คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิปี 2567 (รอบ 4 เดือนหลัง)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
210267_แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 - 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม

การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ประเด็นคำถาม - คำตอบ ปี2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
661020_ทบทวนประเด็นถาม-ตอบ ปี 67.docx
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญปี 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
661018_แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญปี 2566.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
661017_ขอผลเบิกจ่ายปี 66 กค.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2566 (มิ.ย.-ก.ย.66)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากร

เอกสารประกอบการจัดทำประเด็นถาม-ตอบ ปี 2567

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
66-02-14_แบบฟอร์ม ประเด็นถาม-ตอบ 2567.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
66-02-14_สรุปโครงการคำขอ ปี 67 ราย Cluster - หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 704 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนงบกลางค่าเสี่ยงภัยฯ (ก.ค.-ก.ย.65)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนงบกลางค่าเสี่ยงภัยฯ

แบบฟอร์มสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเพื่อตอบข้อสังเกต กมธ. สส. ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ข้อสังเกต สส. ปี 66 กรมอนามัย
แบบฟอร์มเพื่อตอบข้อสังเกต กมธ. สส.

แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบสำรวจค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม (รอบ 6 เดือนแรก)