คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-06-14_แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการฯ ปี67.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปี 2568

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-06-13_แบบฟอร์มงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการตปท 68.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญปี 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-06-07_แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญปี 2567.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองคลัง)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-06-05_ขอข้อมูลกองคลัง (เล่มชี้แจงปี 68).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มตอบประเด็นข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ ปี 2568

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-05-29_แบบฟอร์มตอบข้อสังเกต-ปี68.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มตอบประเด็นข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ปี 2567 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
67-05-08_ตอบประเด็นข้อสังเกต สส.+สว. ปี 67 กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิปี 2567 (รอบ 4 เดือนหลัง)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
210267_แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 - 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม

การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ประเด็นคำถาม - คำตอบ ปี2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
661020_ทบทวนประเด็นถาม-ตอบ ปี 67.docx
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญปี 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
661018_แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานสำคัญปี 2566.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
661017_ขอผลเบิกจ่ายปี 66 กค.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2566 (มิ.ย.-ก.ย.66)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากร