คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนงบกลางค่าเสี่ยงภัยฯ (ก.ค.-ก.ย.65)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนงบกลางค่าเสี่ยงภัยฯ

แบบฟอร์มสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเพื่อตอบข้อสังเกต กมธ. สส. ประจำปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ข้อสังเกต สส. ปี 66 กรมอนามัย
แบบฟอร์มเพื่อตอบข้อสังเกต กมธ. สส.

แบบสำรวจค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบสำรวจค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม (รอบ 6 เดือนแรก)

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการชี้แจง ปี 2566 กมธ. เพิ่มเติม

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการชี้แจง ปี 2566 กมธ.

ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคำชี้แจงฯ งบลงทุน ปี 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารแนบ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ปี 66

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ปี 66

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการชี้แจงปี 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
01 แบบฟอร์ม 1 ข้อมูลภาพรวมประกอบชี้แจง 66 - ปรับ.
02 แบบฟอร์ม 2 รายละเอียดเบิกจ่ายแผนบุคลากร
ตัวอย่าง ข้อมูลรายรับรายจ่ายเงินนอก
ตัวอย่าง เบิกจ่ายปี 64 กองคลัง
ตัวอย่าง แผนเงินนอก
ตัวอย่าง รายงานสถานะการเงินกรมอนามัย

(ร่าง) ประเด็นถาม-ตอบ ปี 2566 -กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Q&A

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์บุคลากรปี 65 (รอบ 6 เดือนหลัง)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
210265_แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากร.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
210265_คืนข้อมูลหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก).rar
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย