คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองแผนงาน
กรมอนามัย
ภาพการประชุมกองแผนงาน
กองแผนงาน
ภาพกิจกรรมกองแผนงาน
กองแผนงาน
11
มกราคม
2565
11.01.2565
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2565

16
พฤศจิกายน
2564
16.11.2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน (ห้องประชุมเล็ก) อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท