คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองแผนงาน
กรมอนามัย
ภาพการประชุมกองแผนงาน
กองแผนงาน
ภาพกิจกรรมกองแผนงาน
กองแผนงาน
28
มีนาคม
2566
28.03.2566
การลงพื้นที่และศึกษาดูงาน รพ.สต.กะเฉด และรพ.สต.แกลง ในการประชุมหารือการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่าง อบจ.ระยองและกรมอนามัยครั้งที่ 1/2566

การลงพื้นที่และศึกษาดูงาน รพ.สต.กะเฉด และรพ.สต.แกลง ในการประชุมหารือการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่าง อบจ.ระยองและกรมอนามัยครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2566 (ช่วงเช้า) กรมอนามัย นำโดยผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และกองแผนงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ รพ.สต.กะเฉด และรพ.สต.แกลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสุขภาพของประชน และการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ วันที่ 27 มีนาคม 2566 (ช่วงเช้า) กรมอนามัย นำโดยผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และกองแผนงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ รพ.สต.กะเฉด และรพ.สต.แกลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสุขภาพของประชน และการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ . #planning #doh #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี . —————— ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานกรมอนามัย กดดูแบบเต็มๆ ที่ —> https://planning.anamai.moph.go.th/th ภาพบรรยากาศการประชุม (Facebook page กองแผนงาน) กดดูแบบเต็มๆ ที่ —> https://www.facebook.com/media/set?vanity=PlanningDOH&set=a.529194042729364

16
พฤศจิกายน
2564
16.11.2564
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน (ห้องประชุมเล็ก) อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

18.02.2565
Breakfast Meeting on Wednesday : BMW

VTR การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (Breakfast Meeting on Wednesday : BMW) ครั้งที่ 3/2565 วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมอนามัย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบูธของกรมอนามัย โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ จัดทำโดย กองแผนงาน กรมอนามัย #กองแผนงาน #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #DOH ========================================= ติดตามสาระความรู้ทางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมอนามัย ได้ที่ Facebook | https://www.facebook.com/PlanningDOH Website | https://planning.anamai.moph.go.th/ Anamai Data Center | https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th/ Anamai Datacatalog | https://datacatalog.anamai.moph.go.th/

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท